Conversation method

Metoda konwersacyjna koncentruje się na praktycznym opanowaniu języka angielskiego.