KONWERSACJE 60% oraz 100%

Nasza metoda konwersacyjna koncentruje się na praktycznym opanowaniu języka angielskiego.