Egzaminy

Przygotowujemy do egzaminów LCCI, FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, dając gwarancję jakości prowadzonych zajęć. Odpowiednio dobieramy podręczniki, tak aby materiał odpowiadał poziomowi wymaganemu na egzaminie. Dodatkowo studenci otrzymują najnowsze materiały egzaminacyjne, oraz mogą przystępować do egzaminów próbnych, aby upewnić się, że osiągnęli właściwy poziom zaawansowania. Wśród naszych studentów zaliczających pozytywnie próbne egzaminy mamy zdawalność na poziomie 100% .

FCE – First Certificate in English

Egzaminy językowe Uniwersytetu Cambridge FCE, CAE, CPE są uznawane przez Ministerstwo Edukacji na prawach egzaminu państwowego oraz honorowane przez uniwersytety.

Egzamin FCE odpowiada poziomowi B2. Okres przygotowania do egzaminu wynosi 600 lekcji.
Egzamin składa się z 5 części:

 • czytanie ze zrozumieniem 60 min.
  3 części, 32 pytania
 • wypracowanie 80 min. 120-180 słów
 • I część – obowiązkowy list lub e-mail
  II część – wybór jednej z opcji: artykuł, list, esej, recenzja lub artykuł, esej, raport.
 • użycie języka 45 min.
  4 części, 42 pytania
 • rozumienie ze słuchu 40min.
  4 części, 40 pytań
 • egzamin ustny 14 min.
  4 części: konwersacja z egzaminatorem, opis zdjęcia, dialog oraz dyskusja.

CAE – Certificate in Advanced English

Poziom C1, okres przygotowania do egzaminu wynosi 800 godz.

Egzamin składa się z 5 części:

 • czytanie ze zrozumieniem 75 min. 4 części, 34 pytania
 • pisanie 90 min.
  I część – 180-220 słów: artykuł prasowy, sprawozdanie, oferta lub list.
  II część – 220-260 słów: artykuły, listy, sprawozdania, projekty, recenzje, teksty informacyjne, eseje.
 • użycie języka 60 min.
  5 części, 50 pytań
 • rozumienie ze słuchu 40 min.
  4 części, 40 pytań
 • rozmowa z egzaminatorem 15 min.
  4 części: przedstawienie się, omówienie zestawu zdjęć, dialog oraz dyskusja.

CPE – Certificate of Proficiency in English

Poziom C2.
Egzamin składa się z 5 części:

 • czytanie ze zrozumieniem 90 min.
  4 części
 • pisanie 120 min.
  I część –  artykuł, esej, list lub oferta
  II część –  cztery tematy do wyboru.
 • użycie języka 90 min.
  5 części
 • rozumienie ze słuchu 40 min
  4 części
 • rozmowa z egzaminatorem 19 min.
  3 części: rozmowa na tematy ogólne, na temat przedstawionych zdjęć, dyskusja

IELTS – International English Language Testing System

Egzamin stworzony, aby ocenić umiejętności językowe osób, które zamierzają studiować lub pracować w krajach anglojęzycznych. Dostępne są dwa moduły testu IELTS: Academic i General Training. Wybór modułu uzależniony jest od wskazań instytucji, na potrzeby której kandydat zdaje egzamin.

Egzamin składa się z 4 części:

 • rozumienie ze słuchu 40 min.
  4 części
 • rozumienie tekstu pisanego 60 minut
  3 części
 • pisanie 60 min.
  2 części
 • rozmowa z egzaminatorem 11-14 min.

TOEFL – Test of English as a Foreign Language

jest uznanym na całym świecie certyfikatem języka angielskiego w kontekście akademickim, przeznaczonym dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Certyfikat jest honorowany przez ponad 7500 uczelni wyższych na całym świecie. Każdego roku, do egzaminu przystępuje ponad 800 000 studentów. Posiadacze certyfikatu TOEFL to osoby, które mogą swobodnie poruszać się po całym świecie, studiować w dowolnym miejscu na Ziemi, prowadzić badania naukowe czy biegle funkcjonować w środowisku anglojęzycznym.

Egzamin składa się z 4 części:

 • rozumienie tekstu pisanego 60-100 min.
  3-5 tekstów, 12-14 pytań do każdego
 • rozumienie ze słuchu 60-90 min.
  4-6 mini-wykładów, 6 pytań do każdego, 2-3 dialogi, 5 pytań do każdego
 • rozmowa z egzaminatorem 20 min.
  2 zadania niezależne, 4 zadania zintegrowane
 • pisanie50 min.
  1 zadania niezależne, 1 zadania zintegrowane